top of page

ITIR ARAT

GİYİLEBİLİR KEÇE TASARIMI VE RESİM SERGİSİ

15-30 Eylül 2023

 

       

       Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Aynı alanda, Portekiz’de bulunan “Escola Superior de Artes e Design” Moda Tasarımı Bölümü’ndeki eğitimini bitirdikten sonra İspanya’da yurtdışı stajını yaptı. Bunlara ek olarak, Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi ve İşletme bölümlerini tamamladı. Moda tasarımında marka konusuna odaklanan tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. 2019-2020 tarihlerinde sanatta yeterlik tezi ile ilgili araştırma yapmak üzere YÖK Yurtdışı Araştırma Bursu ile Kanada’da araştırmacı olarak görev yaptı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda, sanat ve tasarımı bütüncül bir bakış açsıyla ele alan lisansüstü çalışması ile sanatta yeterlik sürecini başarıyla tamamladı. Sanat ve tasarım alanlarında, üniversiteler tarafından düzenlenen çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre vb. etkinliklerdeki karma sergiler ile sanat galerileri tarafından düzenlenen çeşitli karma ve kişisel sergilerde eserleriyle yer aldı. Tekstil ve Moda Tasarımı çalışmalarına ek olarak sanat ve tasarım alanlarını bütüncül olarak ele alan bir anlayışla resim ve mixed media uygulamalarına yönelik eserleri de bulunmaktadır. Araştırma görevlisi olarak görev aldığı Eskişehir Teknik Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

01- Bellek, 2018
01- Bellek, 2018
02- Arayış, 2018
02- Arayış, 2018
03- Katman, 2018
03- Katman, 2018
04- Bağlam, 2019
04- Bağlam, 2019
05- Bağlantı, 2019
05- Bağlantı, 2019
06- Algı, 2020
06- Algı, 2020
07- Sezgi, 2020
07- Sezgi, 2020
08- Döngü, 2020
08- Döngü, 2020
09- Kavram, 2021
09- Kavram, 2021
10- Deneyim, 2021
10- Deneyim, 2021
11- Uyum, 2022
11- Uyum, 2022
12- Anlam, 2022
12- Anlam, 2022
hayati misman 2018 sergi: Fotoğraf Galerisi
bottom of page