top of page

ABDURRAHMAN KAPLAN RESİM SERGİSİ

27 EKİM - 13 KASIM 2021​

1947                      Doğumu, Karaman

1963-67                Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri, İstanbul

1967-70                G.E.E. Resim-İş Bölümü, Ankara

1970                      I.Kişisel resim sergisi (Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Galerisi) Ankara

1970-72                Resim öğretmenliği, Konya ve Kırşehir

1972                      II. Kişisel resim sergisi (Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Galerisi) Ankara

1994                      III. Kişisel resim sergisi D.R.H.M Türkocağı- Ankara (Bu sergiye bağlı olarak metinleri Adnan Turani                                  tarafından yazılmış 76 sayfalık katalog)

1994                      IV. Kişisel resim sergisi, Valör Sanat Galerisi, Ankara

1998                      V. Kişisel resim sergisi, Karsu Tekstil Sanat Galerisi, İstanbul (Bu sergi kapsamında Aztek-Maya                                            mitolojisi ile ilgili yağlıboya çalışmalarından 13 sayfalık 1999 yılı duvar takvimi)

1999                      VII. Kişisel resim sergisi, Artı Sanat Galerisi, Ankara

1969-99                Bu yıllar arasında D.R.H. Sergiler. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı karma sergiler.

2000                      VIII. Kişisel resim sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir

2001-02                IX. Kişisel resim sergisi, Yurt&Dünya Sanat Galerisi, İstanbul

2001                      Bilim Sanat Galerisi tarafından yayımlanan ve metinleri Nevide Gökaydın tarafından yazılan                                                 monografi kitabı ve 12 aylık 2002 yılı duvar takvimi, İstanbul

2002                      Sergi, Adnan Turani ile İlayda Sanat Galerisi, İstanbul

2002                      Sergi, Adnan Turani ile İlayda Sanat Galerisi, Ankara

2004                      Resimevi’nin kuruluşunu Ankara’da gerçekleştirdi

2005                      Sergi,(Resimevi ile) 5. Ankara Sanat Fuarı, Ankara

2005                      XII. Kişisel resim sergisi, Kişisel Resim Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ankara

2006                      XIV. Kişisel resim sergisi, Nurol Sanat Galerisi, Ankara ( Bu sergi kapsamında  32 sayfalık katalog ile                                     “Müzisyenler” dizisi ile ilgili masa takvimi)

2006                      XV. Kişisel resim sergisi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi, Ankara

2008                      Sanatta 40. Yılı için “Müzik ve Dans Üzerine Çeşitlemeler” konulu 36 resimden oluşan 24 sayfalık                                         katalog

2009                      “Süvarinin Türküsü” temalı XVI. Kişisel resim sergisi, Gözde Sanat Galerisi, Ankara

2009                      “Padişahların Zaferi” adlı projeyi 3 yılda tamamlamış olup, 36 padişah 3 ayrı takvim halinde                                                   basılmıştır.

2009                      “Padişahların Zaferi Projesi” XVII. Kişisel resim sergisi, Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi, Ankara                                  (Bu proje ile ilgili 96 sayfalık kitap)

Ankara ve İstanbul Sanat Fuarları ile yurtiçi ve yurtdışı çeşitli karma sergiler

2009                      Sanatta 40. Yılı nedeniyle yayınlanan (96 sayfa) retrospektif monografi kitabı. Resimevi, Ankara

2010                      XVIII Kişisel resim sergisi, “Çizginin Günlüğü I” desen sergisi,  Krişna Sanat Merkezi, Ankara                                              (Kataloglu)

2012                      XIX. Kişisel resim sergisi, “Sözden Önce Çizgi Vardı I” desen sergisi, Galeri Akdeniz, Ankara                                                  (Kataloglu)

2012                      XX. Kişisel resim sergisi, “Sözden Önce Çizgi Vardı II” desen sergisi, Krişna Sanat Merkezi, Ankara                                     (Kataloglu)

2013                      XXI. Kişisel resim sergisi, “Dans ve Müzik” temalı, Krişna Sanat Galerisi, Ankara (Kataloglu)

2014                      XXII. Kişisel resim sergisi, “Atlar Atlılar...” temalı, Galeri M Sanat Galerisi, Ankara (Kataloglu)

2015                      XXIII. Kişisel resim sergisi, “Palyaçolar Dizisi” (1. Grup) Krişna Sanat Galerisi, Ankara (Kataloglu)

2016                      Resim Sergisi, Emin Antik Sanat Merkezi, Ankara (Hayati Misman ile)

2017                      XXV. Kişisel Resim Sergisi, Ankara Kursad Sanat Galerisi, Ankara

Sanatçı Ankara’da yaşamakta ve çalışmalarını bu kentte Resimevi (Müze-Ev-Atölye) adıyla kurduğu mekanlarda sürdürmektedir.

01- 35x35 cm
02- 35x35 cm
03- 35x35 cm
04- 35x35 cm
05- 54x78 cm
06- 85x55 cm
07- 85x55 cm
08- 85x55 cm
09- 60x90 cm
10- 55x75 cm
11- 90x130 cm
12- 60x80 cm
13- 60x80 cm
14- 65x45 cm
15- 65x45 cm
16- 90x165 cm
17- 90x165 cm
18- 90x130 cm
19- 84x42 cm
20- 62x50 cm
21- 50x84 cm
22- 52x84 cm
23- 48x70 cm
24- 60x90 cm
25- 50x45 cm
26- 50x45 cm
27- 52x82 cm
28- 52x82 cm
29- 86x56 cm
30- 86x56 cm
hayati misman 2018 sergi: Fotoğraf Galerisi
bottom of page