top of page

BÜNYAMİN BALAMİR

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir. 20 kişisel sergi açmış, 255 sergiye katılmıştır. 17 ödül sahibidir, koleksiyonlarda 512 yapıtı,yayınlanmış kitapları, 41 makale ve eleştiri yazısı bulunmaktadır.
Bünyamin Balamir Anadolu insanıdır, Ankara'da yaşar. Doğasız ve sanatsız bir yaşamın anlamsız olduğunu düşünür. Resim sanatının, duvarları süsleyecek bir unsur olduğuna değil, dünyayı güzelleştirecek bir değer olduğuna inanır. Para kazanmak için resim yapmaz. Düşsel gerçeklerin içindeki yaşama sevinçlerini arar. Sonsuzluk içinde evreni ve zamanı sorgular, kendini arar. Nesne-Mekan ilişkilerinde ışık-gölge oyunları ile rengi kullanarak, fantastik ve sembolist oluşumlarda görselleştirdiği duygularını paylaşmak için sergiler açar. Çevrecidir. Resimlerinde seri numarası vardır. Mükemmelcidir. Gerçek karşısında ideali arar. Düş gezginidir, anılarıyla yaşar.
İnsanlığın ve sanatçılığın biçimsel gösterilerde değil, yürekteki değerlerde saklı olduğunu bilir. Sanatın üretimden çok araştırma ile ilgili olduğunu düşünür. SONSUZA DEK ARAŞTIRMAK ilkesidir. Dünyanın ve yaşamın temel değerlerinin doğa, sevgi, dostluk, paylaşım, hoşgörü ve barış olduğuna inanır. Haksızlıklara katlanamaz. Çıkara dayalı sahte yaşantıların yalan ilişkilerinde yer almaz, insan onurunu herşeyin üstünde tutar, onu korumayı erdem bilir. Sanatı bugünlere getiren tüm sanatçılara ve destekleyenlere, kendisinin yetişmesinde emeği geçen herkese saygı ve sevgisi sonsuzdur.

50 x 60 cm
Untitled
bottom of page