top of page
AHMET AYDIN KAPTAN: Fotoğraf Galerisi

AHMET AYDIN KAPTAN

1943   Tirebolu'da doğdu.
1964   Perşembe İlköğretmen Okulu'nu bitirdi. Fikri CANTÜRK'den ilk sanat eğitimi dersleri aidi.
1967   Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü Mürşide Içmeli Atölyesinden mezun oldu. Uzun yıllar öğretmen okulları ve Eğitim Enstitüsü Resim Bölümlerinde çalıştı.
1982   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevliliğine atandı.
1989    Mimar Sinan Üniversitesinden '"Sanatta Yeterlik" aldı.
1991    Yardımcı Doçentliğe atandı. 1994   Görev yaptığı sürece "Grafik, Çağdaş Sanat Akımları, Baskı Resim, Fotoğrafı, Çağdaş Sanat Yorumu, Görsel Sanatlarda Eleştiri" dersleri okuttu. Yüksek Lisans tezleri yönetti. Oniki yıl yöneticilik yaptı. Onaltı eseri devlet sergisinde sergilendi. Yurt içinde ve dışında birçok sergiye katıldı. Çok sayıda katologda yer aldı. 40 civarında karma sergiye katılan sanatçı yedi kişisel sergi açtı. Resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri olan sanatçının iki mansiyon ödülü vardır.
Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-lş Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  
Özgün baskı resim ağırlıklı yaptığı çalışmalar yanında yağlı boya resime de yer verir. Genellikle yüzeyi geometrik parçalara bölen, düşlediği, dışavurduğu imgeleri bu yapısallık içine yerleştiren sanatçı kendine yeni bir dünya kurar. Figürler, objeler ve öz, onun için resmin araçlarıdır. Amaç olan resimdir. Somut ya da soyut yok resim vardır. Konularını yaşadığı yöreden seçer "Deniz İnsanları", "Parasal", "Kara-Deniz", "Hamsi Donanması" gibi. Bunun yanında "Organik Mekanik Sentezi", "Martının Ölümü" gibi çevresel konulara ağırlık vermiştir. Bu yapıtlarda yarınından endişe eden insan davranışlarını, yaşamakla-yaşamamak arası bir çileyi, ak-kara, dik-yatay, eğri doğru gibi kontrast (zıt) ilişkilerle anlatmıştır.

16,5 x 16 cm
16 x 20,5 cm
16 x 22 cm
24,5 x 24,5 cm
17 x 18 cm
27 x 36 cm
44 x 70 cm
bottom of page