top of page

KADİR ÖZTOPRAK

1976 Ankara doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.
1998 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nü kazandı ve 2002 yılında resim ana sanat dalından mezun oldu.
Uyuyanlar ve Rüyaları: 2012
Sanatsal çalışmalarında yaşamın ve izlerinin getirdiği bir alt yapı ile kendi ve çevresiyle ilgili yaşanmışlıkları, içsel çalkantılarını imge ve biraz da romantizm kokan rengin ve lekenin gücü ile şiirsel bir dille aktarmaktadır.
Ayrıca; Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki görevi gereği yer aldığı müze teşhir tanzim çalışmalarında gördüğü, dokunduğu etnografik ve arkeolojik eserlerin biçim, renk, motif bakımından yansımalarını resimlerinin bir köşesinde, figürlerinde ya da fonunda görmek mümkündür.
Bu bağlamda yaptığı son dönem çalışmaları "Uyuyanlar ve Rüyaları" adını verdiği birbirini tamamlayan iki seriden oluşmaktadır.
Bu uzun soluklu serinin serüveni Grillpazer'in "Biz uyuyunca rüyalar uyanırlar" sözü ile başlar.
"Uyuyanlar" konusuna yaklaşımında, insan yaşamının üçte birini geçirdiği uyku hallerine, bağımsız bir gözle tanıklık söz konusudur.
"Uyku", soyut dünyanın gerçekliğine açılan kapısının anahtarı olarak, tuvallerindeki kurgunun temeli olmuştur.
"Rüyalar" da ise insanın somut dünyada bastırdığı duyguları ve düşünceleri ile yüzleştiği anlar imgelenmiştir.
Bu anlar (duygular ve düşünceler) betimlenen çerçeve içinde o kadar müdahalesiz bir şekilde vuku bulmuştur ki izleyende masalsı bir his uyandırmaktır.
Düş Bahçesi: 2013
Kadir Öztoprak’ın “Düş Bahçesi” adını verdiği çalışması bir önceki “Uyuyanlar ve Rüyaları” serisinin devamı niteliğini taşımaktadır.
Resimlerinde yaşamın içinde anlamını yitirmeye, unutulmaya başlamış duyguların en saf ve temiz halleriyle vücuda geldiği görülmektedir.
Bir nevi kaybettiklerimizin ya da yaşayamadıklarımızın hayalidir düş bahçesine girenler…
Rengin, lekenin ve dokuların yarattığı masalsı çerçevede; resimlerindeki bahar dalları ile tazelenmenin, yeniden hayat bulmanın verdiği coşkuyu; kah etrafta uçuşan kah bir kızın parmağına konan kuşlarla, saflığı, özgürlüğü en derinden hissederiz.
Çocukluğumuzun mutluluk veren anlarına, hayallerine bizi götüren ve bu anları paylaşmamızı sağlayan da balonlardır.
Yaşamımızın her anında görülen geleneksel motiflerin bu seride yer alan resimlerde bazen bir kıyafette bazen de bir halı da ya da üzerine kendimizi bıraktığımız yorganda yerini bulduğunu görmekteyiz.
Bu motifler, sanatçının uzun yıllardır müze sergileme çalışmalarında karşılaştığı eserlerin bir yansıması olarak bu sergiyi zenginleştirmektedir.
Resim çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir. 

25 x 25 cm
25 x 25 cm
KADİR ÖZTOPRAK: Fotoğraf Galerisi
bottom of page