top of page

MUSTAFA KÖSEOĞLU RESİM SERGİSİ

14 - 31 Ekim 2015

1950'de Çorum'da doğdu.
1974 Yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitirdi. Eskişehir Anadolu
Üniversitesinde lisans tamamladı.
Sanatçı Antalya'da yaşamakta, çalışmalarını burada kendi atölyesinde sürdürmektedir.
Resimlerinin ana motifi figürdür. Sezgiyi, gözlemi, düşünceyi, izlenim ve yorumu bir araya
getirerek oluşturduğu resimleri; sanatçının bilincindeki gizleri ve yaratıcı yönünü yansıtır.
Leke, çizgi, kendine özgü yorumlama, renkleri yeniden yaratma ve serbest fırça darbeleriyle ifade bulan estetik tat, sanatçı için önemli unsurlardır.
Sanatçı, yaratıcılığın ve gözlemciliğin, İç içe geçerek oluşturduğu figür ağırlıklı resimlerinde; figürü soyutlama yapılmış yeni gerçeğiyle yakalama ve izleyiciyle paylaşma çabası içindedir.

01-80x80 cm
02-100x100 cm
03-80x80 cm
04-65x80 cm
05-65x80 cm
06-55x65 cm
07-110x120 cm
08-55x65 cm
09-70x80 cm
10-65x80 T.Ü.Akrilik.jpg
11-80x80 cm
12-80x80 cm
13-65x80 cm
14-80x80 cm
15-55x65 cm
16-55x65 cm
17-65x80 cm
18-80x80 cm
19-80x80 cm
20-80x80 cm
mustafa köseoğlu 2015 sergi: Fotoğraf Galerisi
bottom of page