top of page

ÖNDER AYDIN

1955 yılında Perşembe'de (Ordu) doğdu. 1979 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi. Daha sonra lisans tamamladı. Uzun yıllar Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Unesco AIAP Ulusal komitesi Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyeliği, Yeniden Sanat Grubu ve Ankara Çağdaş Sanatlar Vakfı kurucu üyesi oldu. Ulusal ve uluslararası sanat festivallerinde eserleri sergilendi. Bugüne kadar 15 kişisel sergi açan sanatçı, 200'ün üzerinde yurtiçi ve yurtdışı seçkin karma sergilere eser verdi. Başta Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi olmak üzere Ankara Valiliği, Ordu Valiliği, Kastamonu Valiliği, T.C. Ziraat Bankası, Emlakbank, Türkiye Kalkınma Bankası ile şirketler, özel koleksiyonlar ve ABD, Fransa, Rusya gibi ülkelerde eserleri bulunmaktadır. Önder Aydın, resimleri için şunları söylüyor: "Dünyanın bu kadar küçüldüğü bir çağda etkilenmemek olanaksızdır, ayrıca yararlıdır da. Etkilenme yaratıcılığın başlangıcıdır. Ancak başkasının kimliği ile fazla dolaşamazsınız. Ülkemizde kimliksizlik plastik sanatlarla sınırlı değildir. Bence dünya ölçeğinde kimlikli olduğumuz tek alan edebiyattır." Evrensel Türk resminin kendi kimliğini yaratmasında Anadolu Uygarlıklarının temel alınması gerektiğine inanan sanatçının resimlerinin esin kaynağı Anadolu heykel, rölyef ve mozayikleridir. Yağlıboya tekniğinde resmedilmeleri çok zor olan bu görsel değerleri resmin arka planında figüratif veya geometrik formlarla yeniden yorumlayıp, resmi bunun üzerine inşa etmektedir. Resimlerinde fantastik, sürrealizme yakın bir anlatma dili vardır.

50 x 60 cm
onder_aydin_ph_2.jpg
ÖNDER AYDIN: Fotoğraf Galerisi
bottom of page