top of page

TÜLİN AYTAÇ DEMİR

 

RESİM SERGİSİ

"KAYBOLMADAN I"

04-21 EKİM 2023

 

       

 

1957’de Niksar’da doğdu.

1977’de 19 Mayıs Üniversitesi Resim Bölümünden mezun oldu.

1986’da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans tamamladı.

2017 yılında, TED Ankara Koleji’nde 20 yıldır sürdürdüğü resim öğretmenliği görevinden emekli oldu. “Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD)” ve “Sanat Eğitimcileri Derneği” üyesi olan ve 19 kişisel sergi açmış bulunan Tülin Demir, çok sayıda karma sergilerde ve çeşitli kuruluşlarca düzenlenen sanat çalıştaylarında yer almıştır. Galerimizde açılacak olan bu sergi, sanatçının 20. kişisel sergisidir.

 

 

Doğanın kendine mahsus yapısal bütünlüğü ve estetiğine esas olan karakteristik ayrıntıları, tarih boyunca sanat ve edebiyata, insan düşüncesi ile sanatsal tasarımlarına malzeme ve yöntem oluşturmuştur. Tülin Aytaç Demir, kendi analitik yaklaşımı ile bu bağlamda bir farkındalıkla, resim çalışmalarında doğal olanın dramatik hususiyetlerini ortaya koymaktadır. Bu sergisinde de Tülin’in, aşina olunan basmakalıp ağaç ve bitki resimlerinin tersine, kendi ayrıntı ve gözlem yeteneğiyle, doğanın yapısal oluşumuna esas olan oransal bütünlüğüne pek müdahil olmak istemediği anlaşılıyor. Sergilenen yapıtlarda Tülin’in amacı bir anlamda bir tabiat bilgini gibi, insana verilen kimliğin ağaç ve bitkilerden esirgenmediğini ortaya koymaktadır.

Tülin, uzun yıllardan bu yana, doğayı soyutlamak (onu, alışılagelmiş form ve stilistlik şablon ifadelere dönüştürmek) yerine, doğaya saygı ilkesine bağlı kalır ve kendi sanat problematiğinin ana çizgilerini ihlal etmeden yoluna devam eder. Öyle ki onun bu ilkeli davranış ve yöntem yaklaşımı da kendine özgüdür. Bu yaklaşım ve sanat yorumu izleyiciye Batı realizmine alternatif oluşturan bir nakkaş duyarlığı olarak yansır.

Sonuçta sanatçının varmak istediği yer de, Pleiades Grubu’nun açık hava ressamlığından farklı bir gözlem ve dünya tasavvuru ya da, (Batı resim tekniğinde Paris’te eğitim gören, Osmanlı /Türk ressamı Şeker Ahmet Paşa) gibi hayal gücü ve gözlemin iki ayrı biçimiyle uzlaşmaktır. “Barbizonlar”a yol gösteren gün ışığı, Tülin Aytaç Demir’in resimlerinde, doğaya saygı ya da tabiatla bütünleşen Doğu düşüncesi ve yönsemelerinde anlatımını bulur.

 

Prof. Dr. Adem Genç

İstanbul, 4 Eylül 2023

01- 50x70 cm
02- 50x50 cm
03- 50x50 cm
04- 50x70 cm
05- 90x70 cm
06- 70x50 cm
07- 70x50 cm
08- 90x70 cm
09- 50x50 cm
10- 90x70 cm
11- 50x70 cm
12- 90x70 cm
13- 30x30 cm
14- 30x30 cm
15- 50x35 cm
16- 50x35 cm
17- 50x35 cm
18- 100x100 cm
19- 70x50 cm
20- 70x50 cm
21- 50x35 cm
22- 35x50 cm
23- 80x50 cm
24- 50x50 cm
25- 50x70 cm
26- 40x20 cm
27- 40x20 cm
28- 30x30 cm
29- 30x30 cm
30- 70x50 cm
31- 30x30 cm
32- 30x30 cm
33- 30x30 cm
34- 70x50 cm
35- 30x30 cm
36- 30x30 cm
37- 30x30 cm
38- 70x50 cm
39- 50x35 cm
40- 50x35 cm
41- 50x35 cm
42- 35x50 cm
43- 50x50 cm
44- 50x50 cm
hayati misman 2018 sergi: Fotoğraf Galerisi
bottom of page